Seyda Seîdê Nursî

İTTÎHAD-A ÎSLÂMÎ û BEDÎUZZEMAN (Bedîuzzeman Seîdê Nursî)

‘’Reçeteya qit’eyekê bê ê’zemet bêbext, dewletekê bêşan bêtali’, qewmekê hêja bêxwedî; İTTÎHAD-A ÎSLÂMÎ yê.’’ (Bedîuzzeman Seîdê Nursî)

Xwandinê bidominê

Kî bedew binehêre, bedew difikire

Kî bedew binehêre, bedew difikire. Kî bedew bifikere, ji heyata xwe lezzetê digrê. ( Mektûbat – Rîsaleya Nûr )

Xwandinê bidominê

Seydayê Bedîuzzeman: Mina axretê dilşadîya cîhanê…

Mina axretê dilşadîya cîhanê ji, kirina ibadet û bûyina leşkerê Xwedê yê. (Seydayê Bedîuzzeman Seîdê Nursî)

Xwandinê bidominê

Sewiran- Reçeteya qiteyekê bi êzemet bêbext…

”Reçeteya qiteyekê bi êzemet bêbext, dewletekê bişan bêtalî, qewmekê hêja bêxwedî; Îttihada Îslâmi yê” (Bedîuzzeman Seîdê Kurdî) “Azametli, bahtsız bir kıt’anın; şanlı, talihsiz bir devletin; değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihad-ı İslâmdır.” (Bediüzzaman Said-i Kurdi)

Xwandinê bidominê

SÊWİRAN- Bingeha wêrekê; bawerê, ewdîtî yê

SÊWİRAN- Bingeha wêrekê; bawerê, ewdîtî yê. (Seîdê Nursî)

Xwandinê bidominê

Însan zeîf e; Belayê wî zehf in

SÊWİRAN- Însan zeîf e; Belayê wî zehf in. Feqîre; Îhtiyacê wî zêdene. Rebene; Barê heyata wî giran e. Eger xwe nespêre Qedîrê Zul-celal, tewekkul neke, îtîmad neke, teslîm nebe, wicdanê wî tim û tim di nav ezab de dimîne. Meşîqet û elem û hesretên bê feyde wî di fetisîn in, yan serxweşdibe yan dibe cinawir. (Seyda Bedîuzzeman Seîdê Nursê) TASARIM…

Xwandinê bidominê

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete”

”Din jiyana jiyanê, hım nûr û bingeha heyatê, bi îhyakirina din dibe îhyaya vê millete.” (Bedîuzzeman Seîd Nûrsî) (“Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhyâ-yı din ile olur şu milletin ihyâsı. ”(Bediüzzaman Said Nursi))

Xwandinê bidominê

Bismillah (بِسْمِ اللهِ), Serê hemû xêr û bêran e.

Bismillah (بِسْمِ اللهِ)  , Serê hemû xêr û bêran e, nexwû emê jî di serî da dest bi wê kin. Bizan ey nefsê ev kelîma mubarek çawa nîşana Îslamê ye.(Bedîuzeman Seîd Nûrsî)

Xwandinê bidominê

SÊWİRAN – Ger tu dijmîntî dixwazi; qawir, zindiq pirin; bi vanan re dijmîntî bike

SÊWİRAN – Ger tu dijmîntî dixwazi; qawir, zindiq pirin; bi vanan re dijmîntî bike. (Bedîuzzeman Seîdê Nursî) TASARIM- Eğer düşmanlık istersen; kafirler, zındıklar çoktur; onlara adavet et. (Bediüzzaman Said Nursi)

Xwandinê bidominê

VÎDYO- Vîdyo bo Salvegera wefata Seyda Bedîuzzeman Seîdê Nursî

VÎDYO- Vîdyo bo Salvegera wefata Seyda Bedîuzzeman Seîdê Nursî

Xwandinê bidominê
Başa dön tuşu